Polityka Prywatności i wykorzystania plików Cookies w serwisie uPacjenta

Postanowienia Ogólne

1. Dane osobowe i teleadresowe Użytkownika są gromadzone i przetwarzane przez Serwis uPacjenta (Dalej „Serwis” lub „uPacjenta”) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest niezbędne do celów realizacji Usług opisanych w regulaminie przez podmiot wskazany w ust.4, który jest jedynym administratorem danych. W pozostałych przypadkach korzystanie z Serwisu jest anonimowe.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4. Administratorem danych osobowych jest House-Med Sp. z o. o. z siedziba w Krakowie, pod adresem: ul. płk. Ryszarda Kuklińskiego 17a, NIP: 6751403730, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315649, o kapitale zakładowym i w całości opłaconym: 50 388 zł) zwana dalej „Administratorem”.

Dane zbierane przez House-Med. Sp. z o. o.

1. Korzystając z Usługi Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane teleadresowe – imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, hasło oraz rok urodzenia, które wykorzystywane są w celu: a) prawidłowej realizacji usług opisanych w regulaminie i rozpatrywania składanych przez Użytkownika reklamacji; b) przekazywania informacji promocyjnych i handlowych, o ile Użytkownik wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie takich informacji.

2. Mimo, iż podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych może skutkować niewykonaniem usługi przez Usługodawcę;

3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, aktualizacji ich treści i ich usunięcia w dowolnym momencie, z wyjątkiem czasowej niedostępności serwisu wynikającej z przeprowadzanych prac związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej.;

4. Dane Użytkowników nie są udostępniane podmiotom nieupoważnionym.

5. W przypadku Użytkownika korzystającego ze sposobu płatności w serwisie zewnętrznym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkownika, z wyłączeniem danych szczególnie chronionych, podmiotowi obsługującemu płatność w celu jej realizacji; Zabezpieczenie danych Administrator stosuje środki zabezpieczające dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Cookies

1. W celu ułatwienia korzystania z serwisu oraz monitorowania korzystania z niego, mechanizm zarządzający wykorzystuje technologię tzw „cookies” – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu z przeznaczeniem polepszenia jakości korzystanie ze stron internetowych Serwisu. Technologia ta nie jest wykorzystywana do pozyskiwania jakichkolwiek danych o odwiedzających Serwis. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to spowodować jednak nieprawidłowości w działaniu Serwisu.

2. Zebrane logi serwera, zawierające m. in. adres IP Użytkownika, czas nadejścia zapytania, pierwszy wiersz żądania http, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, przechowywane są przez czas nieokreślony. Administrator może wykorzystywać je do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu serwisem. Podsumowania te mają charakter zbiorczy i nie zawierają danych identyfikujących osoby odwiedzające Serwis. Dane te nie są ujawniane innym osobom i podmiotom.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Zmiany w zapisach wchodzą w życie po upływie 14 dni od momentu poinformowania drogą mailową Użytkownika o nowych zapisach. Brak akceptacji powoduje niemożność skorzystania z serwisu.